En ny version (v3.2) av LUQSUS-K för gruppundersökning har publicerats.