Klinisk handbok för LUQSUS-K

Klinisk handbok för LUQSUS-K

Syftet med denna handbok är att ge konkret vägledning om hur LUQSUS-K kan utnyttjas för att förbättra/underlätta klinisk bedömning och val av behandling för personer med misstänkt utmattningssyndrom eller förstadier av utmattningssyndrom. Innehållet bygger på fleråriga erfarenheter av klinisk användning av LUQSUS-K inom företagshälsovården. Handboken är således med avsikt ytterst praktiskt orienterad och utgör därmed ett komplement till den grundläggande LUQSUS-K-manualen som ger basala tekniska och teoretiska perspektiv på LUQSUS-K-instrumenten.

För att innehållet i denna handbok skall vara begripligt krävs att läsaren först är fullt förtrogen med basprogrammet LUQSUS-K för individundersökning, se länk i vänster-spalten.

Exempel på teman i handboken:

  • Rutiner för utredning/diagnostik
  • Rutiner för behandling/rehabilitering
  • Sammanfattande överblick av arbetsgången vid klinisk utredning
  • Användning av LUQSUS-K och andra metoder i samband med läkarintyg
  • Patientexempel med uppföljning
  • Kartläggning/utredning av arbetsgrupper (baserat på tilläggsmodulen LUQSUS-K för gruppundersökning – se länk i vänsterspalten.)

Installation

Klinisk handbok för LUQSUS-K är en vanlig pdf-fil och ingen installation behövs.
Ladda ner Klinisk handbok här:

Klinisk_handbok_v.1.1_LUQSUS-K

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner är:
Artur Tenenbaum, företagsläkare vid Hälsan & Arbetslivet som är Västra Götalands-regionens interna företagshälsovård.
Kai Österberg, docent och psykolog, knuten till Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Metodansvariga

Artur Tenenbaum, Hälsa & Arbetslivet

Kai Österberg, Institutionen för psykologi, Lunds universitet