Senaste nyheten

Uppdaterad vib-kalkylator. Nu med VDV!

Nästkommande event

Fysiskt aktivt arbete – en riskfaktor eller friskfaktor?

Kumulativ ländryggsbelastning under arbetslivet

Arbets- och miljömedicin Syd utreder regelbundet patienter med ländryggssjukdom som misstänks bero på tunga lyft och andra hanteringar i arbetet. Rapporten beskriver i detalj en metod som används i Tyskland för bedömning av samband mellan arbetsbelastning och ryggbesvär.

Metoden beräknar den sammanlagda belastningen på den stötdämpande disken mellan ländryggen och korsryggen från framåtböjda arbetsställningar, tunga lyft och annan tung hantering av gods under hela arbetslivet. Resultatet redovisas i miljoner Newtontimmar och kan svara på om arbetsbelastningen ökat risken för ländryggssjukdom.

Vi använder metoden för exponeringsbedömning vid utredning av misstänkt arbetsskada i ländryggen. Förhoppningsvis kan den framöver också användas i förebyggande arbetsmiljöarbete.

Rapport 5:2021. Kumulativ ländryggsbelastning under arbetslivet

Kalkylator för kumulativ ländryggsbelastning 2.0

Kalkylator för kumulativ ländryggsbelastning – vårdversion

Metodansvarig

Jenny Gremark Simonsen, AMM Syd