Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Synergonomi

Ergonomisk belastning

För mer material, se menyn till vänster (uppe till höger i mobilversionen). Klicka på + för undermenyer.

För att uppnå en hälsosam arbetsmiljö behöver man arbeta systematiskt. Med Systematiskt Arbetsmiljöarbete menas det arbete som ska bedrivas av arbetsgivaren med att undersöka, riskbedöma, genomföra och följa upp arbetet så att ohälsa och olycksfall förebyggs (AFS 2001:1).

Exponeringsbedömningen av fysisk belastning syftar till att identifiera och kvantifiera fysiska belastningar i arbetet.  Exponeringsbedömningen utgör en viktig del undersökningen och riskbedömningen och när man ska följa upp effekter av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att riskbedömningen ska bli bra bör man använda en standardiserad bedömningsmetod. Det finns en mängd olika metoder för belastningsergonomisk kartläggning och riskbedömning. Olika metoder är användbara i olika sammanhang och för bedömning av olika exponeringstyper. Ibland kan flera metoder behöva kombineras för att få en helhetsbedömning.