Vibrationsskador – det handlar om ditt fortsatta liv

Över 80 procent av Skanska yrkesarbetare har i de senaste årens hälsoundersökningar uppgett att man utsätts för vibrationer under sin arbetsdag. Vibrationsskador syns inte direkt men kan komma smygande och går inte att bota när man väl blivit drabbad. Med den här filmen vill Skanska öka din medvetenhet och kunskap om vibrationer och hur man kan arbeta förebyggande för ett hållbart yrkesliv.