Upphandling av företagshälsa

Branschföreningen Sveriges företagshälsor har tagit fram guider för de arbetsgivare som är i en process för att upphandla företagshälsovård för offentlig och privat sektor:

Guide för upphandling av företagshälsovård (offentlig)

Guide för upphanding av företagshälsovård (privat)