Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Axelbelastande arbete

Patienter med axelsjukdom remitteras regelbundet till AMM-klinikernas patientmottagningar, ofta för sambandsbedömning avseende axelbelastning i arbetet och subakromiellt impingement syndrom. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har utvärderat arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, arm och händer. SBU använder begreppet subakromiell smärta innefattande SIS men också rotatorcuffruptur, smärttillstånd från långa bicepssenan samt smärttillstånd från acromioclavicularleden innefattas i den definitionen. SIS är en vanlig orsak till axelsmärta relaterad till arbetet.

Med stöd i relevant vetenskaplig litteratur vill vi beskriva vilken risk den enskilde patientens yrkesexponering har medfört. Därför har vi tagit fram en metod för att beräkna den kumulativa exponeringen under yrkeslivet och därmed underlätta bedömningen av sambandet mellan yrkesexponering och insjuknande i SIS.

Rapport

Rapport 2:2024 Retrospektiv exponeringsbedömning vid subakromiell smärta

Beräkningsmall

Beräkningsmall (2024-01-15)