Bättre Arbetssätt I Kassan (BAsIK)

Användningsområde

Genom att använda BAsIK kan man identifiera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras i arbetssättet för att minska risken för att kassapersonal ska få besvär i nacke, axlar armar eller händer vid arbete i utgångskassa.

Beskrivning

BAsIK bygger på Workstyle-modellen vilken visar att en hög arbetsbelastning, t ex vid långa kassaköer, gör att individens arbetsteknik, tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkas, vilket i sin tur kan leda till besvär i muskler och leder, och i ett senare skede till belastningsskador. Detta förlopp påverkas också av hur arbetet är organiserat och den fysiska utformningen av arbetsplatsen.

BAsIK (Bättre Arbetssätt I Kassan) består av fyra delar:

  • Ett frågeformulär om stress, arbetssätt och besvär som är tänkt att användas för att identifiera riskfyllda arbetssätt och behov av intervention, t ex utbildning och träning.
  • Ett observationsprotokoll för arbetsteknik som kan användas för att identifiera olika aspekter av personalens arbetsteknik som kan förbättras. Med protokollet bedöms bl a om arbetet sker med spända eller avspända skuldror, om arbetet sker med mjuka eller ryckiga rörelser, om korta pauser tillvaratas för muskelvila, om personen lyfter varor i onödan, handledsrörelser och vridning av huvudet.
  • En checklista om kassans utformning som är sammanställd för att kunna användas ute i butikerna som en hjälp i planeringen av kassarbetsplatsen.
  • Ett frågeformulär om arbetets organisation som är framtaget för att kunna användas ute i butikerna som stöd för hur arbetet ska organiseras och fördelas för att möjliggöra ett skonsamt arbetssätt hos personalen.

Styrkor

BAsIK är ett instrument som underlättar participativ ergonomi, att kassapersonalen själva är med och identifierar vad i deras arbetssätt som är bra och vad som kan förbättras.

Rätt att använda

BAsIK är fritt att använda efter registrering. Ni kan registrera Er som användare och erhålla BAsIK som pdf genom att skicka en förfrågan med Era kontaktuppgifter till ammuppsala@akademiska.se, alternativt kontakta någon av de metodansvariga.

Mer information

Tittexemplar av BAsIK och rapport

Filmexempel av BAsIK

Metodansvarig

Peter Johansson, AMM, Uppsala

Katarina Kjellberg, KI, Stockholm