Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Värmestress i arbetet

Sex grundläggande faktorer påverkar värmestress. Internationell standard WBGT är ett allmänt accepterat och använt värmestressindex.

 

Humidex är ett enkelt screeningsverktyg för värmestress som främst tar hänsyn till temperatur och luftfuktighet.

Humidex

 

Om man vill ha mer detaljerad analys, till exempel inkludera fler relevanta riskfaktorer och förutsäga kroppens termiska fysiologiska respons (t ex djupkroppstemperatur och svettförlust), finns följande resurser:

ClimApp är en mobilapp som har integrerade heat och cold indices WBGT, PHS, PMV, IREQ och WindChill. Det personliga verktyget utvecklades i ett EU projekt. Verktyget är allmänt tillgängligt för Android och iPhone.

ClimApp

 

Webbaserade verktyg för beräkningar av PHS, IREQ, PMV, PPD, WindChill.

Webbaserade verktyg (EAT)

Metodansvarig

Chuansi Gao , Lunds Tekniska Högskola