Åtgärdsförslag för att minska vibrationsexponering

Börja vid källan – utvärdera arbetsutrustningen

Det effektivaste sättet att minska vibrationerna är att minska dem ”vid källan”, det vill säga arbetsutrustningen. Som arbetsgivare ska du därför följa den tekniska utvecklingen och köpa in den bästa arbetsutrustningen som både klarar det jobb som ska utföras och uppfyller säkerhetskraven. På så sätt minskar du skaderiskerna och skyddar arbetstagarna mot farliga exponeringar.

Du kan ta hjälp av den här checklistan för att utvärdera arbetsutrustningen:

  • Är arbetsutrustningen lämpad för arbetsuppgiften?
  • Varnar tillverkaren för vissa risker i samband med användningen?
  • Hur mycket vibrerar arbetsutrustningen?
  • Jämför olika arbetsutrustningar från olika tillverkare, om de klarar av arbetsuppgiften på samma tid men med lägre vibrationsnivåer.
  • Använder du de tillbehör som tillverkaren rekommenderar?
  • Har du justerat inställningarna, så att arbetsutrustningen fungerar på rätt sätt för den arbetstagare som använder den?

Länkar

Arbetsmiljöverkets råd angående förebyggande arbete

Åtgärder och råd angående hand-armvibrationer

Åtgärder och råd angående helkroppsvibrationer

 

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd