Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Om sömn – varför finns det regler kring arbetstid och dygnsvila?

Quick Exposure Check (QEC)

QEC bygger i grunden på vetenskapligt belagda riskfaktorer för muskuloskeletala besvär. QEC har utvecklats i samarbete med praktiker ute i fält för att bli så användbar som möjligt. Metoden är ”participativ” vilket innebär att en del av bedömningen görs av en observatör och den andra delen bygger på att individen själv skattar sitt arbete. Slutresultatet blir poängsummor för hur mycket arbetet belastar rygg, axel/arm, handled/hand och nacke.

Rätt att använda

QEC engelska version har utvecklats av HSE Health and Safety Executive (Engelska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket). Per Lindberg på högskolan i Gävle har sedan gjort den officiella svenska versionen. QEC är fritt att använda.

Länkar

Svensk version av Quick Exposure check
Engelsk version och publikation om framtagande av QEC

Referenser

David G, Woods V, Li G, Buckle P. The development of the Quick Exposure Check (QEC) for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders. Applied Ergonomics. 2008;39(1):57–69.
Oliv S, Gustafsson E, Baloch AN, Hagberg M, Sandén H. The Quick Exposure Check (QEC) – Inter-rater reliability in total score and individual items. Appl Ergon. 2019 Apr;76:32–7.
Ericsson P, Björklund M, Wahlström J. Exposure assessment in different occupational groups at a hospital using Quick Exposure Check (QEC) – a pilot study. Work. 2012;41 Suppl 1:5718–20.

Metodansvarig