Medicinska kontroller och andra hälsobedömningar

För mer material, se menyn till vänster (uppe till höger i mobilversionen). Klicka på + för undermenyer.

Tjänstbarhetsbedömning

Arbetsgivare får bara sysselsätta arbetstagare som har ett giltigt tjänstbarhetsintyg om arbetet innebär exponering för:

 • isocyanater, diisocyanater, syraanhydrider, etylcyanoakrylater och metylcyanoakrylat
 • fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och vissa oorganiska fibrer)
 • bly, kadmium och kvicksilver
 • klättring med stor nivåskillnad
 • rök- och kemdykning
 • dykeriarbete

 

Annan lagstadgad medicinsk kontroll

Det är obligatorisk för arbetsgivaren att anordna medicinsk kontroll då arbetet innebär exponering för

 • Epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, metakrylater och akrylater
 • Hand-armvibrationer
 • Handintensivt arbete
 • Nattarbete
 • Annat arbete där en riskbedömning visar att det är motiverat.

 

Annan relevant hälsobedömning

Arbetsgivaren ska beställa medicinska kontroller vars innehåll är anpassat till den risk som exponeringen kan innebära och vars resultat kan vara användbart för de åtgärder som kan krävas för att minimera risken.

 

Det publicerade materialet är vägledande men för exakta bestämmelser hänvisar vi till Arbetsmiljöverkets hemsida och AFS 2019:3.