Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

SafeChrom-projektet del 1

Hur minskar vi risken för medarbetare att smittas av covid-19?

När det nya coronaviruset SARS-CoV-2 började spridas saknade många arbetsplatser kunskap om hur man skulle undvika smittspridning på jobbet.  Yrkeshygieniker och läkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm tog fram ett stöd för arbetsmiljöansvariga inom omsorgsboende, hemtjänsten och liknande verksamheter där det framkommit att kunskapsbristen medförde stora risker för både anställda och boende. En del har hänt sedan dokumentet skrevs under den första coronavågen, bland annat innebär insjuknande i covid inte längre en lika stor hälsorisk, och en del lagstiftning har förändrats. I stort är dock innehållet fortfarande relevant för luftvägsburna smittor. Den första delen sammanfattar regler från Arbetsmiljöverket. Sedan följer tips för genomförande av en riskbedömning, en beskrivning av olika typer av skyddsutrustning samt information om en checklista som tar upp viktiga delar i en riskbedömning.

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) fick under början av pandemin många frågor från företag, branscher och skyddsombud hur man skulle hantera risken för smittspridning. Resultatet blev en guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter. Råden kan användas för att hantera andra former av luftburen smitta.

Guide till riskbedömning av coronavirus på
arbetsplatser och branschspecifika råd för att
undvika smitta

Metodansvarig

Pernilla Wiebert, CAMM, Stockholm