Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

SafeChrom-projektet del 1

Gaser och partiklar vid svetsning

Hälsoeffekter av gaser och partiklar vid svetsningsarbete beskrivs i en kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket:

Hälsoeffekter av gaser och partiklar vid svetsning (RAP 2013:05)

I den finns också råd om vilka hälsokontroller (anamnes, spirometri) som bör övervägas vid nyanställning och återkommande under arbete som svetsare, samt överväganden om vaccinering mot pneumokockinfektion för att minska risken för lunginflammation framför allt hos äldre (särskilt rökande) svetsare. Det finns också hänvisning till paket för  arbetsmiljöutbildning för svetsare, beskrivning av ventilationsåtgärder och andningsskydd, samt vilka möjligheter som finns att övervaka exponeringen med biologiska prov (urinprov och blodprov).