Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Synergonomi

Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively (RAMP)

RAMP är utvecklat i nära samarbete praktiker på företag och forskare vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. RAMP är utvecklad för  att vara ett stöd vid belastningsergonomisk riskbedömning.  RAMP är utvecklat i nära samarbete praktiker på företag och forskare vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. RAMP är utvecklad för  att vara ett stöd vid belastningsergonomisk riskbedömning.  RAMP består av fyra moduler:

  • RAMP I för screening av belastningsergonomiska risker
  • RAMP II  för en mer djupgående analys
  • Resultatmodulen för att presentera, visualisera och kommunicera resultaten
  • Åtgärdsmodulen, som stödjer utveckling av risksänkande åtgärder och systematisk riskhantering

Information om RAMP finns på följande länk

Metodansvarig