Senaste nyheten

Uppdaterad vib-kalkylator. Nu med VDV!

Nästkommande event

Fysiskt aktivt arbete – en riskfaktor eller friskfaktor?

Vad är vibrationer?

Vibrationer är svängning kring ett jämviktsläge.

Vibrationens accelerationen (m/s²) är den enhet som används för att avgöra hur kraftfull vibrationen är.

Vibrationer orsakas av rörelse:

  • Roterande
  • Axiell – Slående/Sågande
  • Motorgenererade – Förbränningsmotor

Hur snabbt maskinen återgår till jämviktsläget avgör frekvensen.

En hög amplitud innebär oftast lägre frekvens.

Hög frekvens kan vara:

  • snabba roterande rörelser som tandläkarborr,
  • eller chockvågen vid ett slag eller stöt som när en hylsa på en mutterdragare slår mot muttern.

Ultravibration är de vibrationer som ligger över den mänskliga perceptionen, dvs utanför dagens standard.

Det finns två huvudtyper av vibrationer

 

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd