Senaste nyheten

Flytt av metoder till FHVmetodik

Nästkommande event

Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete (MEBA)

Bedömning av exponering

Vibrationsexponeringen beror på:

 

Vibrationsnivå

Användningstid

Specialistbedömning

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd