Work Ability Index (WAI)

Work Ability Index – WAI. En metod för att hitta personer som riskerar ett för tidigt utträde ur arbetslivet.

 

t

Work Ability Index är ett instrument som används för att utvärdera individers arbetsförmåga och resurser i förhållande till arbetets krav. Metoden utvecklades vid det Finska Arbetshälsoinstitutet.

Resultaten från en WAI-studie kan användas som grund för olika åtgärder. Om en person får låga poäng bör en dialog startas för att kunna vidta rätt åtgärder.

För att läsa mer om vad illustrationen ovan vill visa, kan du gå in på Finska Arbetshälsoinstitutets hemsida.

För ytterligare information om metoden kan du även läsa om svenska WAI-nätverket.

Webbformulär för beräkning av Work Ability Index på svenska [inte tillgängligt för tillfället]

Dokument

Frågeformulär (pdf)

Instruktion för beräkning av WAI-värdet (pdf)

Metodansvarig

Mats Hagberg, AMM, Göteborg