Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vibrationsnivå

Du som arbetsgivare måste ta reda på ett vibrationsvärde som representerar den verkliga användningen av arbetsutrustningen.

Vibrationsnivåer kan erhållas på flera olika sätt:

Tillverkarnas CE-värden, finns i manualen för maskinen

(Det kan finnas avsevärd skillnad mellan CE-värden och uppmätta värden)

Vibrationsdatabaser

  • Umeå universitet:

http://www.vibration.db.umu.se

  • Italiensk databas:

http://www.portaleagentifisici.it

Mätning av vibrationerna

Mät vibrationsvärdet vid verklig användning, om det är möjligt. Vibrationsvärdet vid verklig användning är vibrationens storlek mätt i en specifik process och under de specifika arbetsförhållandena som råder på arbetsplatsen. Detta gör att tillverkarnas värden ofta kan avvika betydligt från uppmätta.

Vad vibrationer beror på

Exempel på vibrationsnivåer för olika maskintyper och fordon

Vibrationsnivå Anläggare exempel

Vibrationsnivå Fordon exempel

Vibrationsnivå Murare, Betong- och Stenarbetare exempel

Vibrationsnivå Parkarbetare exempel

Vibrationsnivå Plåtslagare _ Svetsare exempel

Vibrationsnivå Ratt _ Reglage exempel

Vibrationsnivå Rivnings- _ saneringsarbetare exempel

Vibrationsnivå Slipverktyg exempel

Vibrationsnivå Slående _ Högfrekventa verktyg _ instrument exempel

Vibrationsnivå Snickare exempel

Exempel på vibration nivå som poäng/minut

HAV-exponering-exempel-p_m

HKV-exponering-exempel-p_m

Utskick till patienter angående vibrationsnivåer

Patientutskick_Bilder

Patientutskick-vibrationsexponering-nuvarande-historisk-fritid

 

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd