Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Om sömn – varför finns det regler kring arbetstid och dygnsvila?

Strukturerad Multidisciplinär Arbetsmiljökartläggning

Strukturerad Multidisciplinär Arbetsmiljökartläggning (SMAK) en FHV-metod för stöd i systematiskt arbetsmiljöarbete och består av fyra delar:

  1. Uppstartsarbete
  2. Kartläggning (SMAK-enkäten och fördjupad analys)
  3. Skräddarsydda insatser
  4. Utvärdering

Metodbok (SMAK)

SMAK-programmet

Arbetet med framtagande av datorprogram SMAK pågår. Användarvänlighet och stöd är centralt i detta arbete. Programmet kommer att designas för att guida dig som användare genom alla steg i SMAK-metoden. Sammanställning av resultat, rapporter och presentationsmaterial kommer att göras automatiskt i programmet.

Datorprogram SMAK beräknas finnas tillgängligt för företagshälsan under 2023.

SMAK-enkäten

I väntan på att SMAK-metoden och tillhörande datorprogram är färdigt kan SMAK-enkäten användas separat för utvärdering av arbetsmiljö. Enkäten är indelad i tre delar, fysiska-, fysikaliska- och organisatoriska/sociala faktorer, baserat på forskning inom arbetsmiljöområdet., där respektive område avslutas med en skattningsfråga ”vad är värst” samt en fritextfråga. Enkäten innehåller endast 30 frågor och är utformad för att minimera tidsåtgång på arbetsplatsen. Genomsnittlig svarstid är endast 12 minuter. SMAK-enkäten har utvärderats vetenskapligt och visats ha goda psykometriska egenskaper.

SMAK-enkätens frågor identifierar problem i arbetsmiljön, för att kunna sätta in skräddarsydda insatser och slutligen utvärdera effekten av dessa insatser.

Referenser

Haraldsson P, Jonker D, Rolander B, Strengbom E, Areskoug-Josefsson K. Structured Multidisciplinary Work Evaluation Tool (SMET): Reliability testing of a multidisciplinary/multifactorial work questionnaire. Work. 2019;62(2):287-97.

Haraldsson P, Jonker D, Strengbom E, Areskoug-Josefsson K. Structured Multidisciplinary work Evaluation Tool: Development and validation of a multidisciplinary work questionnaire. Work. 2016;55:883-91.

 

Text granskad av Charlotte Wåhlin och Patrik Haraldsson

Metodansvarig

Charlotte Wåhlin, AMM Linköping