Arbetsmiljöåtgärder vibrationer

För mer material, se menyn till vänster (uppe till höger i mobilversionen). Klicka på + för undermenyer.

Vibrationer kan vara ett problem på många arbetsplatser. Du som arbetsgivare bör arbeta systematiskt för att minska arbetstagarnas exponering för vibrationer och därmed förebygga skador.

Det effektivaste sättet att minska vibrationerna är att minska dem ”vid källan”, det vill säga arbetsutrustningen. Som arbetsgivare ska du därför följa den tekniska utvecklingen och köpa in den bästa arbetsutrustningen som både klarar det jobb som ska utföras och uppfyller säkerhetskraven. På så sätt minskar du skaderiskerna och skyddar arbetstagarna mot farliga exponeringar.

Du kan ta hjälp av den här checklistan för att utvärdera arbetsutrustningen:

  • Är arbetsutrustningen lämpad för arbetsuppgiften?
  • Varnar tillverkaren för vissa risker i samband med användningen?
  • Hur mycket vibrerar arbetsutrustningen?
  • Jämför olika arbetsutrustningar från olika tillverkare, om de klarar av arbetsuppgiften på samma tid men med lägre vibrationsnivåer.
  • Använder du de tillbehör som tillverkaren rekommenderar?
  • Har du justerat inställningarna, så att arbetsutrustningen fungerar på rätt sätt för den arbetstagare som använder den?

 

Info- & utbildningsmaterial

Åtgärdsförslag för att minska vibrationsexponering

Åtgärder av vibrerande maskiner

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd