Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Om sömn – varför finns det regler kring arbetstid och dygnsvila?

Assessment of Repetitive Task of the upper limbs (ART)

Beskrivning

ART togs fram 2009 av Health And Safety Executive (HSE) i England, den engelska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket. Metoden är utvecklad för inspektörer att användas vid bedömning av repetitivt arbete. ART bygger på andra liknande metoder såsom OCRA och QEC.
ART är främst avsedd för att bedöma arbetsuppgifter som involverar hand och arm och som upprepas varje minut eller mer frekvent och som förekommer minst 1-2 timmar per dag eller arbetsskift. Trots att ART främst fokuserar på övre extremitet så är även nack- och ryggställning inkluderat. Risknivåer för följande faktorer bedöms: frekvens och repetition av rörelser, kraft, arbetsställningar och påverkande faktorer. Om de förutbestämda risknivåerna inte passar kan bedömningen läggas mellan två nivåer.
Till ART finns också ett framtaget excelark för att göra analys av flera arbetsmoment som tar hänsyn till hur ofta man roterar mellan olika arbetsuppgifter (se länk nedan).

Anmärkningar

ART är inte tänkt att användas vid bedömning av datorarbete. Arbetsmomentet som bedöms ska pågå minst 1-2 timmar/dag. Utrustning Borg CR-10-skalan

Här återfinns formulär, mer information om metoden samt träningsfilmer.

Referenser

Rapport som beskriver utvecklingen av ART-metoden inklusive referenser:
Ferreira J, Gray M, Hunter L, Birtles M, Riley D. Development of an assessment tool for repetitive tasks of the upper limbs (ART). Research report RR707. Health and Safety Executive; 2009 http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr707.pdf

Metodansvarig