Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Synergonomi

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

Ofta används en 9-fältare för att visa att insatser kan sättas in på olika nivåer och med olika syften; hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande på individ-, grupp- och organisationsnivå. På en arbetsplats behöver chef tillsammans med medarbetare ofta arbeta med alla perspektiven parallellt för att främja säkerhet i arbetet och åstadkomma ett hållbart arbetsliv där ingen kommer till skada. Om arbetsmiljön är både god och hälsofrämjande så gynnas såväl enhetens produktivitet som medarbetarnas hälsa.