Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Temperatur

För mer material, se menyn till vänster (uppe till höger i mobilversionen). Klicka på + för undermenyer.

Arbetsplatser ska ha en lämplig temperatur som är anpassad efter verksamheten. Vid arbete utomhus ska arbetsgivaren se till att arbetsplatsen skyddar mot väder och vind så långt det är möjligt. Det finns inget exakt svar på frågan om vilken temperatur en arbetsplats ska ha. Arbetsgivaren behöver göra en riskanalys för att bedöma vad som är en lämplig temperatur i det enskilda fallet.

Arbetsplatser och personalutrymmen inomhus ska ha lämpliga temperaturer, anpassade efter den verksamhet som bedrivs. Fasta arbetsplatser utomhus ska utformas så att de arbetande skyddas mot väder och vind. Tillfälliga arbetsplatser utomhus ska så långt som möjligt utformas så att de arbetande skyddas mot väder och vind.

Huvudsakliga risker med temperaturer som påverkar hälsan

Inom det så kallade neutrala temperatur­området (från +10 till +30 °C) är riskerna för friska människor små. Däremot påverkas man indirekt av det obehag och den bristande komfort som för hög eller låg temperatur kan ge. Den bristande komforten kan öka risken för olyckor. Låg temperatur kan också ge ergonomiska problem.

Vid temperaturer utanför det neutrala temperaturområdet är risken för hälsan större. Dessa temperaturer förekommer inom till exempel livsmedels- och metallindustrin, men också vid utomhusarbete.

Låg temperatur varningssymbol

Arbete i kyla

 

Hög temperatur varningssymbol

Arbete i värme

 

Arbetsmiljöverkets information om temperatur och klimat

Metodansvarig

Chuansi Gao, Lunds Tekniska Högskola