Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (2023-12-07)

Exponeringsbedömning

För mer material, se menyn till vänster (uppe till höger i mobilversionen). Klicka på + för undermenyer.

Här finner du mätmetoder, observationsmetoder och enkäter för bedömning av en rad riskfaktorer i arbetsmiljön.