Medicinska kontroller vid vibrationsexponering – hand och arm

Medicinska kontroller ska erbjudas vart tredje år, om detta krävs enligt AFS 2019:3.

Vid nyanställning, efter tre år och därefter vart sjätte år ska läkarundersökning göras.

Övriga kontroller kan ske med enklare screeningformulär.

Länk till dokument på Sveriges Företagshälsors hemsida:

Guide för medicinsk kontroll vid hand- och armvibrationer i arbetslivet

Bilagor till guiden

Frågeformulär inför läkarundersökning
Screeningformulär
Protokoll för läkarundersökning

Guide för att förmedla resultat från medicinsk kontroll vid hand- & armvibrationer i arbetslivet

OBS TAB-ordningen fungerar i Acrobat (nedladdad pdf), men bara delvis i webbläsare som Edge och Chrome (live på nätet).

Man kan sätta webbläsaren som standard-app för pdf:er vilket kan lösa problemet.

Instruktionsfilmer

Introduktion till AMM Syds filmer

2PD Undersökning av känsel

Jamar

Monofilament

Rolltemp

Stämgaffel (Rydel-Seiffer)

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd