Medicinska kontroller vid vibrationsexponering – hand och arm

Medicinska kontroller ska erbjudas vart tredje år, om detta krävs enligt AFS 2019:3.

Vid nyanställning, efter tre år och därefter vart sjätte år ska läkarundersökning göras.

Övriga kontroller kan ske med enklare screeningformulär.

Länk till dokument på Sveriges Företagshälsors hemsida:

Guide för medicinsk kontroll vid hand- och armvibrationer i arbetslivet

Bilagor till guiden

Frågeformulär inför läkarundersökning
Screeningformulär
Protokoll för läkarundersökning

Instruktionsfilmer

Introduktion till AMM Syds filmer

2PD Undersökning av känsel

Jamar

Monofilament

Rolltemp

Vibrogram

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd