Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Synergonomi

Företagshälsan

Företagshälsan är en expertresurs i arbetsmiljöarbetet och kan bistå chefer och medarbetare för att främja hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatser inom olika branscher. Målet är att via samverkan skapa säkra och sunda arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Uppdragen kan genomföras med olika fokus där främjande och förebyggande insatser kan förebygga arbetsorsakade besvär och skador. De efterhjälpande och rehabiliterande insatserna är viktiga för att till exempel främja arbetsförmåga och återgång i arbete efter en sjukskrivning.