Beräkning av Work Ability Index

Kalkylatorn har utvecklats av det tyska WAI-nätverket och anpassats till svenska.

Kalkylatorn är främst avsedd att användas av eller tillsammans med vårdpersonal.

Uppgifterna sparas aldrig.

Vilka är de huvudsakliga kraven i ditt arbete:
psykiskt krävande?
fysiskt krävande?
både fysiskt och psykiskt krävande?
 
1. Den nuvarande arbetsförmågan jämfört med när den var som bäst under livstiden:
  Vi antar att din arbetsförmåga, då den var som bäst, värderas med 10 poäng. Vilket poängtal skulle du ge din nuvarande arbetsförmåga? (kryssa i lämplig siffra, 0 betyder att du inte alls kan arbeta, 10 betyder du arbetar som allra bäst just nu).
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Kan inte alls arbeta   Min arbetsförmåga är som bäst
 
2. Arbetsförmåga i relation till arbetets krav
  Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga i relation till de fysiska krav ditt arbete ställer?

 

mycket bra
ganska bra
måttlig
ganska dålig
mycket dålig
  Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga i relation till de psykiska krav ditt arbete ställer?
 
mycket bra
ganska bra
måttlig
ganska dålig
mycket dålig
 
3. Nuvarande sjukdomar
  Ja, enligt min åsikt Ja, enligt läkare Nej
01 Skada till följd av olycka

(t.ex. huvud-/nackskada eller stor brännskada)

02 Muskuloskeletala sjukdomar i rygg, armar, ben eller annan del av kroppen

(t.ex. långvarig led- el muskelvärk, ledgångsreumatism, ischias)

03 Hjärt/kärlsjukdomar

(t.ex. högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt)

04 Luftvägssjukdomar

(t.ex. astma, svår luftrörskatarr, emfysem)

05 Psykiska störningar

(t.ex. nervösa besvär, depression, ångest, sömnstörning, utmattning)

06 Sjukdom i nervsystemet el öron, ögon

(t.ex. hörselskada, ögonsjukdom, epilepsi)

07 Sjukdom i mage eller matsmältningsorgan

(t.ex. magkatarr, magsår, gallsten, lever- el tarmsjukdom)

08 Sjukdom i urinvägar eller könsorgan

(t.ex. njursjukdom, inflammation i äggstockar el prostata)

09 Hudsjukdom

(t.ex. eksem, psoriasis)

10 Tumör eller cancer
11 Ämnesomsättningssjukdom

(t.ex. övervikt, diabetes, struma)

12 Blodsjukdom

(t.ex. blodbrist/anemi)

13 Medfödd funktionsnedsättning
14 Annan sjukdom eller handikapp
 
4.

Uppskattad arbetsoförmåga relaterat till sjukdom eller skada

  är din sjukdom eller skada ett hinder i ditt nuvarande arbete?
Kryssa i mer än ett alternativ om du behöver.
 

Det finns inga hinder / Jag har inga sjukdomar eller skador

Jag klarar mitt arbete, men får symptom

Jag är ibland tvungen att minska arbetstakten eller ändra arbetssätt

Jag är ofta tvungen att minska arbetstakten eller ändra arbetssätt

På grund av min sjukdom eller skada klarar jag endast att arbeta deltid

Enligt min egen åsikt är jag helt oförmögen att arbeta

5. Sjukskrivning under det senaste året (12 månader)
  Hur många dagar har du varit borta från arbetet p.g.a. sjukdom eller skada (vård, behandling el undersökning) under det senaste året (12 månader)?
 
ingen dag
1-7 dagar
8 - 24 dagar
 25 - 99 dagar
 100 - 365 dagar

6.

Egen prognos av arbetsförmågan om två år från nu
  Med tanke på din hälsa - tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även om två år?
 
Nej, det tror jag inte Jag är osäker på det Ja, det är ganska säkert

7.

Psykiska resurser
  Har du under den senaste tiden kunnat uppskatta dina dagliga aktiviteter?
 
ofta ganska ofta ibland ganska sällan aldrig
  Har du under den senaste tiden varit pigg och företagsam?
 
ofta ganska ofta ibland ganska sällan aldrig
  Har du under den senaste tiden känt dig hoppfull inför framtiden?
 
ofta ganska ofta ibland ganska sällan aldrig