Senaste nyheten

Nationellt spirometrikörkort för företagshälsovården

Nästkommande event

Medicinska kontroller i arbetslivet

Kemisk yrkeshygien

Här hittar du två artiklar som behandlar metodik för testning av överskridande av gränsvärden.

Testing Compliance with Occupational Exposure Limits for Airborne Substances

Testing Compliance with Occupational Exposure Limits: Development of the British-Dutch Guidance