Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

SafeChrom-projektet del 1

Key Indicator Method – manual handling operations (KIM-MHO)

Beskrivning

KIM MHO används som ett stöd vid riskbedömning av arbetsuppgifter som belastar, fingrar, hand och arm. KIM MHO är avsedd för hantering av laster upp till 3 kg. Analysen baseras på att flera arbetscykler observeras. Aktivitetens duration under arbetsdagen, kraftansträngning,  greppbarhet hos det som hanteras, position och rörelse av hand och arm, arbetsorganisation, arbetsförhållanden och allmän kroppsställning värderas. Risknivåerna graderas i grönt, gult, orange eller rött. Validering av metoden har visat att arbetare som exponeras för arbeten som har klassats som orange eller rött har en ökad förekomst av besvär i övre extremitet.

Version på svenska (BAuA)

Manuell hantering som belastar fingrar, hand och arm (handintensivt arbete) med vikter <3 kg

KIM-MHO

Referenser

Klussmann A, Liebers F, Gebhardt H, Rieger MA, Latza U, Steinberg U. Risk assessment of manual handling operations at work with the key indicator method (KIM-MHO) – determination of criterion validity regarding the prevalence of musculoskeletal symptoms and clinical conditions within a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2017 May 10;18(1):184.

Metodansvarig