Kommentarer avseende tjänstbarhet för civila arbetsdykare med hänsyn till covid19

Kommentarer avseende tjänstbarhet för civila arbetsdykare med hänsyn till covid19 enligt erfarenheter som diskuterats vid möten arrangerat av SANMA (Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening) 2021-06-30 samt 24 februari 2022.

Många frågor har uppkommit avseende bedömning av tjänstbarhet för civila arbetsdykare med hänsyn till covid19 infektion. Anledning till detta är att det rapporterats om lungförändringar och hjärtpåverkan även hos asymtomatiska personer med covid19 infektion.

Tjänstbarhet för civila arbetsdykare allmänt och med hänsyn till covid19 (24 februari 2022)

Metodansvarig