Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Synergonomi

Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar att kontinuerligt förbättra webbplatsens tillgänglighet. Rapportera gärna brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Målsättning

De arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur FHVmetodik.se uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Som offentlig verksamhet är vi måna om kvaliteten på våra webbplatser och eftersträvar att följa gällande tillgänglighetsnivå för offentlig sektor, WCAG 2.0 nivå AA.

Enhetsoberoende

Det spelar ingen roll vilken enhet du använder när du besöker vår webbplats, den fungerar lika bra på stor skärm, surfplatta eller mobil.

En skillnad är att menyerna i vänsterkolumnen hamnar i hamburgermeny (de tre strecken uppe till höger) när man använder mobiltelefoner eller surfplattor.

Ändra textstorlek

Du kan ändra textstorlek via webbläsarens menyer. Det gör du genom att samtidigt hålla ned Ctrl-tangenten och +- tecknet (förstoring) eller med minustecknen (förminska). Återställ med Ctrl och noll-tangenten.

Ändra inställningar i webbläsaren

Du kan välja hur du vill visa innehållet och layout på webbplatsen genom att justera inställningarna i din webbläsare. På så sätt kan du spara justeringarna du behöver och använda dem på alla webbplatser du besöker. Din webbläsare tillåter dig att:

  • Göra texten större.
  • Ändra längden på linjerna.
  • Justera färger och kontraster.
  • Ändra teckensnitt.

Rapportera önskemål om förbättrad tillgänglighet

Om du behöver innehåll från FHVmetodik.se.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde kan du meddela oss: