FHVmetodik är en kunskapsbank av metoder för företagshälsovård

Exponeringsbedömning

Här finner du mätmetoder, observationsmetoder och enkäter för bedömning av en rad riskfaktorer i arbetsmiljön.

Exponeringsbedömning

Medicinsk kontroll mm

Här finner du metoder både för lagstadgade medicinska kontroller och andra hälsobedömningar som kan vara relevanta när riskfaktorer förekommer i arbetsmiljön.

Medicinska kontroller och andra hälsobedömningar

Arbetsmiljöåtgärder

Här finner du olika åtgärder för att minska risken att bli sjuk i arbetet, inklusive utbildningspaket.

Arbetsmiljöåtgärder

Om FHVmetodik

FHVmetodik är ett samarbete mellan Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker. Avsikten är att tillgängliggöra metoder för god företagshälsovård.

Författaren för varje dokument ansvarar för innehållet. För information om lagkrav i arbetsmiljöarbetet hänvisas till arbetsmiljöverkets hemsida.

Utbildningar, webbinarier etc

En rad olika utbildningar, seminarier och andra events erbjuds av landets olika AMM-kliniker och organisationer i deras nätverk.

Vissa är på distans, andra är på plats.

För kommande händelser och inspelat material, se Kalendarium.

Till Kalendarium

Nyheter

Kurs i exponeringsbedömning på Göteborgs Universitet

calendar_today

15-03-2023

folder_open

Kurs

Läs mer

Ny version av LUQSUS-K för gruppundersökning

calendar_today

09-03-2023

folder_open

Uppdaterad metod

Läs mer

Flytt av metoder till FHVmetodik

calendar_today

21-09-2022

folder_open

Ny metod

Läs mer

Kalendarium

4
apr

Utbildning kring hand-armvibrationer

event

Kurs

home_pin

Online - MS Teams

17
apr

Medicinska kontroller i arbetslivet

event

Kurs

home_pin

Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg

18
apr

Allergisk alveolit – webbinarium för ST-läkare

event

Webbinarium

home_pin

Bidra med material!

Vår ambition är att FHVmetodik ska bli en nationell kunskapsbank kring metoder riktade till företagshälsovården.

För att nå dit behöver vi din hjälp.

Läs mer