FHVmetodik är en kunskapsbank av metoder för företagshälsovård

Exponeringsbedömning

Här finner du mätmetoder, observationsmetoder och enkäter för bedömning av en rad riskfaktorer i arbetsmiljön.

Exponeringsbedömning

Medicinsk kontroll mm

Här finner du metoder både för lagstadgade medicinska kontroller och andra hälsobedömningar som kan vara relevanta när riskfaktorer förekommer i arbetsmiljön.

Medicinska kontroller och andra hälsobedömningar

Arbetsmiljöåtgärder

Här finner du olika åtgärder för att minska risken att bli sjuk i arbetet, inklusive utbildningspaket.

Arbetsmiljöåtgärder

Om FHVmetodik

FHVmetodik är ett samarbete mellan Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker. Avsikten är att tillgängliggöra metoder för god företagshälsovård.

Författaren för varje dokument ansvarar för innehållet. För information om lagkrav i arbetsmiljöarbetet hänvisas till Arbetsmiljöverkets hemsida.

Utbildningar, webbinarier etc

En rad olika utbildningar, seminarier och andra events erbjuds av landets olika AMM-kliniker och organisationer i deras nätverk.

Vissa är på distans, andra är på plats.

För kommande händelser och inspelat material, se Kalendarium.

Till Kalendarium

Nyheter

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

calendar_today

04-12-2023

folder_open

Ny metod

Läs mer

Nationellt spirometrikörkort för företagshälsovården

calendar_today

27-09-2023

folder_open

Kurs

Läs mer

Uppdaterad vib-kalkylator. Nu med VDV!

calendar_today

21-04-2023

folder_open

Uppdaterad metod

Läs mer

Kalendarium

7
dec

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (2023-12-07)

event

Webbinarium

home_pin

Online - MS Teams

7
dec

Arbete med handhållna vibrerande verktyg – riskbedömning, prevention och medicinsk kontroll

event

Kurs

home_pin

Online - MS Teams

8
dec

Förorenad mark

event

Webbinarium

home_pin

Online via zoom eller på plats Arbets- och miljömedicin, sal Eken, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

Bidra med material!

Vår ambition är att FHVmetodik ska bli en nationell kunskapsbank kring metoder riktade till företagshälsovården.

För att nå dit behöver vi din hjälp.

Läs mer