FHVmetodik är en kunskapsbank av metoder för företagshälsovård

Arbetsmiljö & SAM

Här finner du olika åtgärder för att minska risken att bli sjuk i arbetet, inklusive utbildningspaket.

Arbetsmiljöåtgärder

Riskbedömning

Här finner du mätmetoder, observationsmetoder och enkäter för bedömning av en rad riskfaktorer i arbetsmiljön.

Riskbedömning

Medicinsk kontroll mm

Här finner du metoder både för lagstadgade medicinska kontroller och andra hälsobedömningar som kan vara relevanta när riskfaktorer förekommer i arbetsmiljön.

Medicinska kontroller och andra hälsobedömningar

Arbetsmiljöåtgärder

Här finner du olika åtgärder för att minska risken att bli sjuk i arbetet, inklusive utbildningspaket.

Arbetsmiljöåtgärder

SLAMM

Här finner du tillgängliga instrument och analyser vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna.

SLAMM

Utbildningar, webbinarier etc

En rad olika utbildningar, seminarier och andra events erbjuds av landets olika AMM-kliniker och organisationer i deras nätverk.

Vissa är på distans, andra är på plats.

För kommande händelser och inspelat material, se Kalendarium.

Till Kalendarium

Om FHVmetodik

FHVmetodik är ett samarbete mellan Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker. Avsikten är att tillgängliggöra metoder för god företagshälsovård.

Författaren för varje dokument ansvarar för innehållet. För information om lagkrav i arbetsmiljöarbetet hänvisas till Arbetsmiljöverkets hemsida.

Nyheter

Ny version av LUQSUS-K

calendar_today

27-03-2024

folder_open

Uppdaterad metod

Läs mer

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

calendar_today

04-12-2023

folder_open

Ny metod

Läs mer

Nationellt spirometrikörkort för företagshälsovården

calendar_today

27-09-2023

folder_open

Kurs

Läs mer

Kalendarium

27
aug

Synergonomi

event

Webbinarium

home_pin

Online - Zoom

3
sep

Fallgenomgång

event

Webbinarium

home_pin

Online - Zoom

10
sep

Radon

event

Webbinarium

home_pin

Online - Zoom

Bidra med material!

Vår ambition är att FHVmetodik ska bli en nationell kunskapsbank kring metoder riktade till företagshälsovården.

För att nå dit behöver vi din hjälp.

Läs mer