FHVmetodik är en kunskapsbank av metoder för företagshälsovård

Arbetsmiljö & SAM

Här finner du olika åtgärder för att minska risken att bli sjuk i arbetet, inklusive utbildningspaket.

Arbetsmiljöåtgärder

Riskbedömning

Här finner du mätmetoder, observationsmetoder och enkäter för bedömning av en rad riskfaktorer i arbetsmiljön.

Riskbedömning

Medicinsk kontroll mm

Här finner du metoder både för lagstadgade medicinska kontroller och andra hälsobedömningar som kan vara relevanta när riskfaktorer förekommer i arbetsmiljön.

Medicinska kontroller och andra hälsobedömningar

Arbetsmiljöåtgärder

Här finner du olika åtgärder för att minska risken att bli sjuk i arbetet, inklusive utbildningspaket.

Arbetsmiljöåtgärder

Utbildningar, webbinarier etc

En rad olika utbildningar, seminarier och andra events erbjuds av landets olika AMM-kliniker och organisationer i deras nätverk.

Vissa är på distans, andra är på plats.

För kommande händelser och inspelat material, se Kalendarium.

Till Kalendarium

Om FHVmetodik

FHVmetodik är ett samarbete mellan Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker. Avsikten är att tillgängliggöra metoder för god företagshälsovård.

Författaren för varje dokument ansvarar för innehållet. För information om lagkrav i arbetsmiljöarbetet hänvisas till Arbetsmiljöverkets hemsida.

Nyheter

Ny version av LUQSUS-K

calendar_today

27-03-2024

folder_open

Uppdaterad metod

Läs mer

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

calendar_today

04-12-2023

folder_open

Ny metod

Läs mer

Nationellt spirometrikörkort för företagshälsovården

calendar_today

27-09-2023

folder_open

Kurs

Läs mer

Kalendarium

30
apr

Organisatorisk och social arbetsmiljö

event

Webbinarium

home_pin

Online - MS Teams

3
maj

Uppdaterat RAMP-verktyg med modell för bedömning av handintensivt arbete

event

Seminarium

home_pin

CAMM, Solnavägen 4, Stockholm, Lokal: Tor

6
maj

Introduktionsutbildning för nyanställda sjuksköterskor inom FHV

event

Kurs

home_pin

Uppsala (Lokal meddelas senare)

Bidra med material!

Vår ambition är att FHVmetodik ska bli en nationell kunskapsbank kring metoder riktade till företagshälsovården.

För att nå dit behöver vi din hjälp.

Läs mer