Senaste nyheten

Flytt av metoder till FHVmetodik

Nästkommande event

Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete (MEBA)

Bidra med material

Om du har tips på en metod som kan passa på sidan, skicka ett mail till fhvmetodik@skane.se.

Vi kommer att diskutera metoden och eventuellt kommer den att läggas upp.