Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (2023-12-07)

Bidra med material

Om du har tips på en metod som kan passa på sidan, skicka ett mail till fhvmetodik@skane.se.

Vi kommer att diskutera metoden och eventuellt kommer den att läggas upp.