Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete (MEBA)

Belastningsergonomiska faktorer, såsom ogynnsamma arbetsställningar eller repetitivt arbete, är en vanlig orsak till besvär och sjukdom i muskler och leder. Enligt AFS 2019:3: Medicinska kontroller i arbetslivet ska arbetsgivaren anordna en riktad hälsoundersökning om riskbedömningen visar att det är motiverat. MEBA är en lämplig metod att använda vid undersökningar av yrkesgrupper, som har en ökad risk för besvär i nacke, armar, händer och/ eller ländrygg. Syftet är att kunna erbjuda lämpliga insatser tidigt i sjukdomsförloppet, och att värdera eventuell översjuklighet inom en yrkesgrupp.

MEBA kan med fördel användas för återkommande undersökningar och ger en möjlighet att följa utvecklingen av både besvär och sjukdom på ett mera strukturerat sätt. Metoden består av en screeningdel som görs på samtliga, och en fördjupning för de som har besvär. MEBA är mycket lämplig som metod för lagstadgad medicinsk kontroll vid handintensivt arbete.

Kurser anordnas vid de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Lund, Göteborg, Umeå och Uppsala för sjukgymnaster/ fysioterapeuter och läkare i företagshälsovården. Kursdeltagarna får tillgång till kursmaterial genom inloggning på hemsidan.

Material till dig som är licensierad MEBA-användare

MEBA-material (kräver inloggning)

Du som har gått kursen före 2016 eller har bytt mailadress sedan du gick kursen kan inte logga in. Kontakta meba@skane.se

Övrigt

Bakgrundsinformation

Folder

Skriv ut dubbelsidigt (vänd längs kortsidan), vik ihop och dela ut till dina kundföretag.

Kontaktpersoner

Metodansvarig

Jenny Gremark Simonsen, AMM Syd