LUQSUS-K för gruppundersökning

LUQSUS-K för gruppundersökning

Den aktuella gruppversionen (v3.2) är uppdaterad mars 2024, för att fungera optimalt tillsammans med nya individversionen v3.2. Se Manual samt Installation nedan.

LUQSUS-K för gruppundersökning är ett kompletterande beräkningsprogram till basprogrammet LUQSUS-K för individundersökning. Syftet med LUQSUS-K för gruppundersökning är att kunna presentera resultaten för en stor grupp individer, t ex vid screening av personal på en hel arbetsplats. Data för upp till 1000 individer kan matas in i beräkningsprogrammet, i syfte att beräkna och åskådliggöra gruppens resultatfördelning via diagram och tabeller. Det går också att importera data från individuella Excel-filer insamlade med basprogrammet LUQSUS-K för individundersökning, samt exportera grupp-data till externa databaser och statistikprogram.

OBS! För att kunna använda LUQSUS-K för gruppundersökning måste användaren redan vara väl förtrogen med basprogrammet LUQSUS-K för individundersökning. Således är LUQSUS-K för gruppundersökning endast ett tilläggsprogram för basprogrammet LUQSUS-K för individundersökning.

Manual

För detaljerad information, studera gärna manualen:

Manual till LUQSUS-K för gruppundersökning (v3.2)

(Uppdaterad 2024-03-24)

Systemkrav

Systemkraven är de samma som för LUQSUS-K v.3.1 för individundersökning:
– Windows 7 eller senare
– Excel 2010 eller senare
– Pdf-läsare (t ex Adobe reader: https://get.adobe.com/se/reader/ )

Villkor för användning

För att använda LUQSUS-K för gruppundersökning krävs att användaren:
– har installerat och är väl förtrogen med det ordinarie LUQSUS-K v. 3.* för individundersökning (se separat länk i vänsterspalten), dvs. har tillgodogjort sig innehållet i manualen för det individuella LUQSUS-K.
– har godkänt användaravtalet för det individuella LUQSUS-K v. 3.* och är införstådd med att Användaravtalet för det individuella LUQSUS-K v.3.* även omfattar innehållet i LUQSUS-K för gruppundersökning.

Användaravtal LUQSUS-K (v3.x)

Installation

När du bestämt dig för att ladda ner LUQSUS-K för gruppundersökning, klickar du på följande länk och följer anvisningarna på sida 2 och framåt:

Beskrivning och Installation (v3.2)

(Uppdaterad 2024-03-24)

Tilläggsmodul

Vi rekommenderar tilläggsmodulen Klinisk handbok för LUQSUS-K, som är en guide för den praktiska tillämpningen av LUQSUS-K inom företagshälsovården, se separat sajt i vänster-spalten. [Eller så kan man här lägga en länk till menyvalet ”Klinisk handbok för LUQSUS-K”].

Vetenskaplig publikation och utbildningsmaterial

Separata sidor för detta finns i den övergripande menyn för LUQSUS-K, se vänsterspalten.

 

Kontaktperson

Kai Österberg, docent och psykolog, knuten till Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

 

 

Metodansvarig

Kai Österberg, Institutionen för psykologi, Lunds universitet