Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Synergonomi

Arbetsmiljökartläggningar och analys av risker

Att genomföra arbetsmiljökartläggningar, riskbedömningar och exponeringsbedömningar på en arbetsplats är en del för att få fram underlag för ett nuläge innan arbetsmiljörisker kan undanröjas adekvata insatser väljas. I detta arbete kan företagshälsan vara ett stöd till arbetsplatser. Olika evidensbaserade metoder och utvärderingsinstrument kan användas.

Läs mer om olika metoder:

Riskbedömning