Senaste nyheten

Kurs i exponeringsbedömning på Göteborgs Universitet

Nästkommande event

Utbildning kring hand-armvibrationer

Ultravibrationer & Transienter (slag)

Dagens mätsystem för hand-, armvibrationer mäter upp till 1250 Hz vilket innebär att slag/stötar och högfrekventa vibrationer underskattas i mätstandarden vilket ökar risken för ohälsa och olycksfall

  • Var försiktig om vibrationer domineras av eller innehåller kraftiga stötar
  • Lämpligt om yrkeskategorier som ofta använder mycket högfrekventa (Ultravibrationer) eller slående maskiner regelbundet genomgår medicinska kontroller
  • Exempel på berörda yrken: tandvårdspersonal, bilmekaniker, nitare och fotvårdspersonal

 

Grafisk guide till Ultravibrationer & Transienter

Eftersom ultravibrationer och transienter inte kan bedömas tillförlitligt för hand-, armvibrationer med dagens mätmetoder rekommenderas medicinska kontroller för de berörda yrkesgrupperna.

 

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd