LUQSUS-K för individundersökning

 

luqsus k paketet

LUQSUS-K för individundersökning

OBS! Ny version (3.2) lanserades mars 2024.

LUQSUS-K är ett paket med frågeformulär och beräkningsprogram, skapat i syfte att erbjuda lättanvända kliniska verktyg för att identifiera förstadier av utmattningssyndrom samt upplevd belastning i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. LUQSUS-K har utvecklats vid Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och innehåller följande instrument:

  • LUCIE = Lund University Checklist for Incipient Exhaustion
  • QPS-Mismatch = Frågor om passform mellan individ och arbete ur QPS Nordic bedömda enligt Maslach och Leiters modell för burnout
  • S-UMS = Självskattning av Socialstyrelsens kriterier för utmattningssyndrom, skapat av Institutet för Stressmedicin, Göteborg
  • KEDS = Karolinska Exhaustion Disorder Scale, skapad av Karolinska Institutet

LUQSUS-K för individundersökning är själva basen i LUQSUS-K. Det är således detta program man måste bekanta sig med först. När man lärt sig att behärska LUQSUS-K för individundersökning, kan man välja att fördjupa sig i de två tilläggsmoduler som finns, se rubriken Tilläggsmoduler nedan.

En introduktion till LUQSUS-K finns här:

Introduktion till LUQSUS-K
För detaljerad information, studera gärna manualen:

Manual till LUQSUS-K

Villkor för användning

LUQSUS-K är kostnadsfritt att använda, men man måste godkänna ett användaravtal där man intygar att man kommer använda programmet på ett kunnigt och seriöst sätt. Du kan granska användaravtalet i förväg här:

Användaravtal LUQSUS-K

Systemkrav

Installation

När du bestämt dig för att ladda ner LUQSUS-K för individundersökning, klickar du på följande länk och följer anvisningarna:

Installationsanvisning för LUQSUS-K v.3.2

Tilläggsmoduler

De två tilläggsmoduler som finns är supplement till LUQSUS-K för individundersökning och kan användas först efter att man installerat och lärt sig basprogrammet:

  1. LUQSUS-K för gruppundersökning, som är ett beräkningsprogram för grupper, där resultat för upp till 1000 individer kan matas in. Detta tilläggsprogram beskrivs separat på annan sajt, se vänster-spalten.
  2. Klinisk handbok för LUQSUS-K, som är en guide för den praktiska tillämpningen av LUQSUS-K inom företagshälsovården, se separat sajt i vänster-spalten.

Vetenskaplig publikation och utbildningsmaterial

Separata sidor för detta finns i den övergripande menyn för LUQSUS-K, se vänsterspalten.

 

Kontaktperson

Kai Österberg, docent och psykolog, knuten till Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

 

Metodansvarig

Kai Österberg, Institutionen för psykologi, Lunds universitet