Vibrationsdämpande handskar

Vibrationsdämpande handskar i praktik och teori

Företagshälsovården möter ofta patienter med besvär som kommer av arbete med vibrerande maskiner.

Första prioritet ska alltid vara att förändra arbetsmiljön så att den är anpassad till arbetstagaren. Går inte miljön att förändra ska det finnas skyddsutrustning som skyddar användaren mot skadliga effekter, som till exempel skydd för öronen mot buller eller skydd för ögonen mot svetslågor. Det är också arbetsgivarens ansvar att personalen är utbildade på den skyddsutrustning som finns.

Vibrationer är svåra att undvika och det bästa vore att utveckla utrustning som skyddar användaren mot de skadliga vibrationerna.

Personlig skyddsutrustning som kommit ut på marknaden för 21 april 2018 omfattas av Arbetsmiljöverkets regler (AFS 1996:7, Utförande av personlig skyddsutrustning) och utrustningen behövde uppfylla kraven i föreskrifterna för att få introduceras på marknaden.

Från och med 21 april 2018 gäller nya regler:

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425

Vägledning

CE-certifiering

Vibrationsdämpande handskar skall vara CE-certifierade och därmed uppfylla kraven enligt gällande standard (ISO 10819:1996) med revidering (ISO 10819:2013).

Rapport vibrationsdämpande handskar

Rapporten beskriver hur vibrationsdämpande handskar fungerar och påverkar exponeringen från handhållna maskiner och är tänkt att kunna läsas av företagshälsovårdens personal och arbetsgivarens arbetsmiljöansvariga.

Sammanfattningen är övergripande och befriad från tekniska begrepp. Huvudrapporten ger en mer ingående beskrivning medan hänvisningar till bilagor är tänkta att ge en fördjupad ingenjörsmässig bakgrund.

Rapporten är gjord av Arbets- och Miljömedicin, Göteborg: Per Jonsson, yrkeshygieniker och med.dr, Istvan Balogh, yrkeshygieniker och med.dr, samt Fredrik Rassner, yrkeshygieniker.

Rapport om vibrationsdämpande handskar