Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Om sömn – varför finns det regler kring arbetstid och dygnsvila?

Key Indicator Method – lifting, holding and carrying (KIM LHC)

Beskrivning

KIM LHC är utformad för bedömning av arbetsmoment som innebär att lyfta, hålla och/eller bära. Metoden bedömer den manuella hanteringen under en arbetsdag.

Först bestäms om den manuella hanteringen främst innebär att lyfta/hålla, hålla eller bära laster. Därefter bestäms lastens vikt. Vilken arbetsställning som är vanligast förekommande under arbetsuppgiften bedöms och även olika förvärrande faktorer under rubriken arbetsförhållande. Slutligen beräknas en riskpoäng. Risknivåerna graderas i grönt, gult, orange eller rött.

Jämfört med NIOSH lyftekvation så kan KIM LHC skatta risken som lägre vid tunga lyft som förekommer sällan och skatta risken som högre om lättare lyft förekommer frekvent.

Version på svenska (BAuA)

Lyfta, hålla, bära vikter ≥3 kg

KIM LHC

Referenser

Steinberg U. New tools in Germany: development and appliance of the first two KIM (”lifting, holding and carrying” and ”pulling and pushing”) and practical use of these methods. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;41(0):3990–6.

Steinberg U, Liebers F, Klußmann A, Gebhardt H, Latza U. ”Does KIM what she promises to do?” Jos Verbeek and P. Paul F.M. Kuijer. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;43(2):251–2.

Verbeek J, Kuijer PPFM. Does KIM what she promises to do? Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;43(2):249–50.

Metodansvarig