Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Om sömn – varför finns det regler kring arbetstid och dygnsvila?

Insats- & gränsvärden

Insatsvärden
Hand- armvibrationer 2,5 m/s² 100 poäng
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s²
Vibrationsdosvärde (VDV)* 9,1 m/s¹⋅⁷⁵
Gränsvärden
Hand- armvibrationer 5,0 m/s² 400 poäng
Helkroppsvibrationer 1,1 m/s² 484 poäng
Vibrationsdosvärde (VDV)* 21 m/s¹⋅⁷⁵

*Ej bindande av AFS 2005:5

 

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd