Senaste nyheten

Flytt av metoder till FHVmetodik

Nästkommande event

Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete (MEBA)

Regler, Anvisningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifterna gäller arbetsmiljöer där man kan utsättas för vibrationer

Genomgång av Vibrationslagstiftningen:

Regler angående Vibrationer

Ekvationer för beräkning av vibrationsnivåer, vibrationsexponering, A(8)-värdet samt Vibrationsdosvärde (VDV):

Beräkningar A(8) HAV

Beräkningar A(8) HKV

Ultravibrationer och transienter

Särskilda regler gäller Ultravibrationer (högfrekventa vibrationer) och transienter (Slag & stötar)

 

 

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd