Senaste nyheten

Flytt av metoder till FHVmetodik

Nästkommande event

Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete (MEBA)

Beräkna vibrationsexponering

Beskrivning av olika sätt att beräkna exponeringen.

Poängmetoden

Kalkylator för att räkna ut vibrationspoäng.

Vibrationstyp
p

0 p

Schablonvärden

Det finns ett antal medelvärden för vibrerande maskiner att välja på. Dessa är baserade sammanställningar av värden från EU:s Icke-bindande handbokför god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet), Umeå Universitets VibrationsdatabasPhysical Agents Portal (PAF) samt från mätningar utförda och/eller insamlade av AMM Syd.

De förinlagda medelvärdena ger en indikation på vad vibrationsnivån är för en maskintyp. För att säkerställa en specifik maskins vibrationsnivå rekommenderar vi främst mätningar eller om det ej är möjligt att CE-värdet används från maskinens manual. En rad faktorer påverkar maskiners vibrationsnivå, t ex om den drivs av el eller förbränningsmotor vilket kan gör att den faktiska vibrationsnivån för en specifik maskin skiljer sig kraftigt från de redovisade medelvärden.

Hand/arm

Nedanstående tabell kan användas för att snabbt uppskatta om exponeringen för hand/arm-vibrationer överskrider insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering A(8).

Poängmetod för uppskattning av daglig vibrationsexponering för hand-armvibrationer

vibrationspoäng hand arm

Helkropp

Nedanstående tabell kan användas för att snabbt uppskatta om exponeringen för helkropps-vibrationer överskrider insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering A(8).

Poängmetod för uppskattning av daglig vibrationsexponering för helkroppsvibrationer

Tabell vibrationspoäng helkropp

A8-metoden

Mall för beräkning

Beräkningsmall (Excel) för att beräkna vibrationsexponeringen för olika maskiner med olika arbetsuppgifter eller personer.

Vibrationsberäkningar – AMI

Uppdaterad 2020-04-14

Information

Grafisk guide

Slutanvändaravtal (EULA)

Arbetsmiljöverkets kalkylatorer

Vibrationskalkylatorer

 

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd