Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Om sömn – varför finns det regler kring arbetstid och dygnsvila?

Uppdaterad vib-kalkylator. Nu med VDV!

Vibrationskalkylatorn har fått en uppdatering.

mail LinkedIn Icon

Ny formatmall

OBS: Om kalkylatorn ser lite konstig ut i Microsoft Edge (tex om anteckningsrutan inte är full bredd eller du ser flera tomma rader för verktygen när du läser in sidan) kan du behöva göra en ’hard/forced reload/refresh’ av sidan för att läsa in den nya formatmallen.

Gör något av följande när du är inne på sidan:

 • Håll inne ’Ctrl’ och klicka på ’Ladda om’ i webbläsaren (pilen som ser ut som en cirkel)
 • Håll inne ’Ctrl’ och tryck på F5

Detta raderar inga cookies eller andra inställningar utan tvingar bara webbläsaren att hämta den nya formatmallen.

Nyheter

Uppdateringen av kalkylatorn innehåller bland annat:

 • VDV-beräkningar
 • Uppdaterade listor med schablonvärden
 • Reviderad utskrift
 • Förbättrat gränssnitt:
  • Ruta för anteckningar (tas med i utskrift)
  • Kontroll av inmatade värden
  • Ta bort rad + återställ formuläret
  • Använda uttryck för tiderna (tex 2.5*60 eller 15+25)