Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Synergonomi

Mätmetoder

Elektromyografi

Med elektromyografi (EMG) mäter man muskelns elektriska aktivitet med elektroder som klistras på huden över muskeln. Aktiviteten normeras mot den aktivitet som man får när personen gör en maximal kontraktion. Från registreringarna beräknar vi ”statisk”, medel och toppbelastning och även hur stor andel av arbetstiden som musklerna får vila/återhämta sig. Oftast mäter vi på trapeziusmuskeln och underarmens extensormuskler.

Inklinometer

Inklinometrar är elektroniska lod som registrerar lutning i förhållande till lodlinjen. Genom att tejpa en på huvudet och en på ryggen går det att mäta framåt/bakåt och sidoböjning av huvud och rygg, och nackvinkeln kan beräknas som skillnaden mellan huvudet och ryggens vinklar. Vi använder dem också för att mäta armarnas elevation. Förutom vinkelfördelningarna för huvud, nacke, rygg och överarmar beräknas också rörelsehastigheterna.

Goniometer

En goniometer består av två tunna, sex centimeter x två centimeter stora, plastblock som är förbundna med en mjuk sju centimeter lång spiralfjäder. Det ena blocket tejpas på handens ovansida i linje med långfingret, och det andra på underarmens ovansida. Goniometern registrerar både framåt/bakåt- och sidoböjningen i handleden. Mätningarna ger en två-dimensionell beskrivning av handledsvinklarna. Vinkelhastighet, vinkelacceleration och repetitiviten i arbetet beräknas också.

Användningsområden

Arbets- och miljömedicin (AMM) i Lund ligger i framkant med användandet av dessa metoder och har använt sig av dessa för att kartlägga ett fyrtiotal olika arbeten. Förutom att mäta exponeringen i olika arbeten och arbetsuppgifter är metoderna mycket lämpliga för att mäta skillnader mellan olika arbetsuppgifter och effekter av interventioner. De har använts i samarbeten med institutioner, kliniker och företagshälsovård både i Sverige och internationellt.

I ett samarbete mellan AMM i Göteborg och AMM i Lund har vi genomfört mätningar vid montering av rullager på SKF i Göteborg. Frågeställningarna var hur belastning är i förhållande till andra arbeten, hur den beror av vilka rullager som monteras och hur en planerad ökning av produktionen kommer att påverka belastningen och risken för muskuloskeletala besvär. Resultaten har presenterats för SKF och är publicerade i en rapport.

I en interventionsstudie av prismaglasögon i tandvården, där inklinometri användes för att mäta effekten, visade det sig att prismaglasögonen minskade huvudet och nackens framåtböjning med 5 grader när man arbetade i munhålan. Studien var ett samarbete mellan Institutet för Stressmedicin i Göteborg, företagshälsovården Hälsan och Arbetslivet i Västra Götalandsregion och AMM i Lund. Samtliga mätning på tandhygienister och tandläkare utfördes av en sjukgymnast från företagshälsovården. Resultaten har presenterat på konferenser, bl.a. medicinska riksstämman och är publicerade som en vetenskaplig artikel.

Uthyrning

Utbildning

 

Metodansvarig

Camilla Dahlqvist, AMM Syd