Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Synergonomi

Aktuell kunskapsöversikt om luftvägsvirus på arbetsplatser

En bred kunskapsöversikt om Luftvägsvirus på arbetsplatser – smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder har tagits fram av experter med egen forskning på området. Fokus är på arbetsplatser, men det finns information om smittvägar, betydelsen av ventilation, riskbedömning och åtgärder som kan ha en bredare användning, exempelvis vad gäller skolor, kollektivtrafik och i viss mån bostadshus. Sammanfattningsvis är det ännu oklart i vilka situationer smitta främst överförs genom inandning eller genom kontakt – men mycket tyder på att smitta genom inandning dominerar. Smittrisk genom luft ökar i trånga lokaler, vid dålig ventilation och i nära kontakter. Risken minskar i lokaler som har god ventilation och vid korrekt användning av skyddsutrustning.

 

Kunskapsöversikten ingår i skriftserien Arbete&Hälsa och finns att ladda ner här:

Luftvägsvirus vid arbetsplatser (pdf)

 

Rapporten presenterades på ett AFA-seminarium den 7/12 2021 och finns tillgänglig här:

Luftvägsvirus vid arbetsplatser – smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder

 

CAMM har tagit fram en guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter.
Guide till riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser och branschspecifika råd för att undvika smitta

Metodansvarig

Pernilla Wiebert, CAMM, Stockholm