Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Synergonomi

Arbetsmiljö & SAM

För mer material, se menyn till vänster (uppe till höger i mobilversionen). Klicka på + för undermenyer.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden för att kunna välja adekvata insatser på arbetsplatser. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker i arbetsmiljön som finns i en verksamhet. Oavsett sammanhang och bransch så behöver chefen i samverkan med medarbetare identifiera risker i arbetet där hänsyn tas till psykiska, fysiska, organisatoriska och sociala risker i arbetsmiljön.