Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Synergonomi

Hand Activity Level (HAL)

Beskrivning

Hand Activity Level (HAL), eller Hand Activity Level – Threshold Limit Value (HAL-TLV) som det fullständiga namnet lyder, är utvecklad av American Congress of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Metoden är avsedd som ett stöd vid riskbedömning för skada i hand och underarm vid repetitivt arbete. Arbetet som bedöms ska pågå i minst 4 timmar. Metoden grundar sig på endast två variabler som bedöms genom enkla observationer och skattningar av den person som utför arbetet. Variablerna är 1) handaktiviteten (HAL), det vill säga hur ofta rörelserna utförs (bedöms på en VAS-skala), 2) skattning av handkraften (NPF) med Borg CR-10 skala. Dessa variabler läggs in på två axlar i ett diagram med förifyllda områden för rött, gult och grönt. Beroende på var skärningspunkten hamnar i diagrammet klassas arbetet som rött, gult eller grönt. I diagrammet finns ”Threshold Limit Value” (TLV) markerat som en heldragen linje och markerar att handaktiviteten inte får överskrida den nivån. Det finns också en prickad linje i diagrammet som markerar ”Action Limit” (AL). AL får, till skillnad från TVL överskridas, men om AL överskrids rekommenderas att ett preventionsprogram innehållande utbildning och regelbundna medicinska kontroller införs.

Anmärkningar

De arbetsuppgifter metoden lämpar sig för innebär ofta också risker för problem i nacke och skuldra vilket metoden inte tar hänsyn till. Metoden kräver att en person utför arbetsuppgiften för att kunna bedömas vilket gör att metoden inte kan användas proaktivt. Den tar heller inte upp förvärrande faktorer som till exempel stress och vibrationer vilket kan påverka besvärsförekomsten. Arbetet som bedöms ska pågå mer än 4 timmar.

Länk

Dokumentet “Hand Activity: TLV(R) Physical Agents 8th Edition Documentation” går att köpa via www.acgih.org/

HAL finns även beskriven i följande publikation:
Yung M, Dale AM, Kapellusch J, Bao S, Harris-Adamson C, Meyers AR, m.fl. Modeling the Effect of the 2018 Revised ACGIH ® Hand Activity Threshold Limit Value ® (TLV) at Reducing Risk for Carpal Tunnel Syndrome. Journal of Occupational and Environmental Hygiene. 02 september 2019;16(9):62

Metodansvarig