Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

SafeChrom-projektet del 1

Tekniska mätmetoder

Direkta tekniska mätningar kan ge objektiv och kvantitativ information om den fysiska arbetsbelastningen. Till skillnad från tex observationsmetoder kan man även få kvantitativa mått på rörelsehastighet och repetitivitet. Tre sådana mätmetoder har utvecklats vid Arbets- och miljömedicin i Lund: elektromyografi, inklinometri och goniometri. De kan användas var för sig eller i kombination med varandra beroende på den frågeställning man utgår ifrån. Med dessa metoder kan man mäta arbetsställningar och rörelser för huvud, nacke, rygg, armar och handleder, samt muskelbelastning i skuldror och underarmar. Utrustningen är liten, lätt och smidig och kan bäras av försökspersonen under en hel normal arbetsdag. Förutom att beskriva exponeringen under en hel arbetsdag kan analysen även delas upp på de olika arbetsuppgifterna.

Åtgärdsnivåer mot belastningsskada

Med dessa tekniska mätmetoder har vi registrerat arbetsbelastningen i många olika yrken, och samtidigt kartlagt besvärsförekomsten i samma grupper. Detta har gett oss möjlighet att bedöma nivåer och beräkna samband mellan arbetsbelastning och besvär/sjukdom i rörelseorganen.

I rapporten ”Åtgärdsnivåer mot belastningsskada” har vi utifrån insamlade data, sambandsanalyser och vår grupps samlade kompetens och erfarenhet, definierat åtgärdsnivåer för fysisk belastning. Om dessa nivåer överskrids anser vi att exponeringen är oacceptabelt hög och det föreligger hög risk för belastningsskada. Därmed krävs åtgärder för att minska belastningen.

Åtgärdsnivåer mot belastningsskada

Metodansvarig

Camilla Dahlqvist, AMM Syd